Podstawowe pojęcia związane z leasingiem operacyjnym

W celu poznania istoty umowy leasingu niezbędna jest znajomość podstawowych pojęć z nim związanych.

W transakcji leasingu występują trzy podmioty:

  • Leasingodawca (Finansujący) – jest to firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim (korzystającym) w zamian za okresowe płatności.
  • Leasingobiorca (Korzystający) – Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu w zamian za okresową spłatę rat leasingowych.
  • Dostawca (Zbywca) – przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez korzystającego. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa wyznaczony środek trwały u wyznaczonego przez Klienta dostawcy.
strony leasingu operacyjnego

Kto jest kim w leasingu operacyjnym?

Na czym polega leasing operacyjny?

Konstrukcja leasingu jest najbardziej zbliżona do kredytu samochodowego. Auto nabywamy bowiem nie wykorzystując własne środki pieniężne jedynie na opłatę wstępną, a pozostałą część spłacamy w ratach. Tak więc nabywając auto zobowiązujemy się do zapłaty w ratach pełnej pożyczonej kwoty wraz z wynagrodzeniem wierzyciela – odsetkami. Główna różnica między leasingiem operacyjnym, a kredytem samochodowym polega na tym, że w leasingu właścicielem auta stajemy się dopiero po zakończeniu umowy leasingu. Do tego momentu płacimy firmie będącej właścicielem auta czynsz, za korzystanie z niego. Rata leasingowa zawiera zarówno część kapitałową jak i odsetkową, a każda pełna kolejna rata stanowi dla nas koszt uzyskania przychodu.

Czytaj dalej →