Leasing, kredyt, czy zakup ze środków własnych? Co się najbardziej opłaca?

Przedsiębiorcy mają wiele możliwości na sfinansowanie pojazdu, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności. Każda z nich ma swoje wady i zalety oraz cechują je różne metody odliczania podatku PIT i VAT, a także ewidencji kosztów wynikających z wykorzystywania samochodu na potrzeby firmowe.

Nawet przy częściowym wykorzystywaniu auta w działalności z gospodarczej można skorzystać z kilku możliwości:

– zakup pojazdu na firmę i sprowadzenie go w środki trwałe firmy, za pomocą środków własnych, kredytu lub leasingu finansowego

– wykorzystywanie samochodu prywatnego i rozliczanie kosztów związanych z wykorzystywaniem go w firmie

– leasing operacyjny

Czytaj dalej →

Opłaty i koszty leasingowe

Pojęcie opłaty leasingowej określa wszelkie opłaty związane bezpośrednio z umową leasingu, do których uiszczania zobowiązany jest Leasingobiorca.

Pojęcie opłaty leasingowej określa wszelkie opłaty związane bezpośrednio z umową leasingu, do których uiszczania zobowiązany jest Leasingobiorca. Są to przede wszystkim:

  • Opłata wstępna – opłata początkowa, wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu umowy leasingu. Od wysokości opłaty wstępnej zależeć będzie wysokość łącznych kosztów leasingu. Im będzie ona niższa tym koszt leasingu będzie droższy. Opłata ta nie powinna przekraczać 45% wartości pojazdu.
  • Raty leasingowe – płatne z góry, w odstępach miesięcznych, opłaty stanowiące spłatę wartości przedmiotu leasingu, a także wynagrodzenie leasingodawcy,
  • Cena sprzedaży (wartość wykupu) kwota, do której uiszczenia zobowiązany jest Leasingobiorca z tytułu nabycia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Czytaj dalej →