Podstawowe pojęcia związane z leasingiem operacyjnym

W celu poznania istoty umowy leasingu niezbędna jest znajomość podstawowych pojęć z nim związanych.

W transakcji leasingu występują trzy podmioty:

  • Leasingodawca (Finansujący) – jest to firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim (korzystającym) w zamian za okresowe płatności.
  • Leasingobiorca (Korzystający) – Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu w zamian za okresową spłatę rat leasingowych.
  • Dostawca (Zbywca) – przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez korzystającego. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa wyznaczony środek trwały u wyznaczonego przez Klienta dostawcy.
strony leasingu operacyjnego

Kto jest kim w leasingu operacyjnym?