Na czym polega leasing operacyjny?

Konstrukcja leasingu jest najbardziej zbliżona do kredytu samochodowego. Auto nabywamy bowiem nie wykorzystując własne środki pieniężne jedynie na opłatę wstępną, a pozostałą część spłacamy w ratach. Tak więc nabywając auto zobowiązujemy się do zapłaty w ratach pełnej pożyczonej kwoty wraz z wynagrodzeniem wierzyciela – odsetkami. Główna różnica między leasingiem operacyjnym, a kredytem samochodowym polega na tym, że w leasingu właścicielem auta stajemy się dopiero po zakończeniu umowy leasingu. Do tego momentu płacimy firmie będącej właścicielem auta czynsz, za korzystanie z niego. Rata leasingowa zawiera zarówno część kapitałową jak i odsetkową, a każda pełna kolejna rata stanowi dla nas koszt uzyskania przychodu.

Dzięki takiej konstrukcji umowy leasingu możemy pozwolić sobie na znacznie wyższe odpisy podatkowe w krótszym okresie, w porównaniu z nabyciem auta w środki trwałe firmy. Należy zaznaczyć, że koszt leasingu zbliżony jest do wysokości oprocentowania kredytu samochodowego.

Do porównania różnych ofert leasingu nie posługujemy się jak w przypadku kredytu wysokością oprocentowania, a całkowitym kosztem leasingu, przez który wyrażana jest łączna suma opłaty początkowej, wszystkich rat leasingowych oraz kwoty wykupu samochodu. Koszt ten uzależniony jest od takich zmiennych jak:

  • Rodzaj i wartość pojazdu
  • Wysokość pierwszej wpłaty
  • Okres trwania leasingu

Istotna różnica między leasingiem a kredytem polega również na tym, iż dla tego pierwszego znacznie łatwiej osiągnąć wymaganą zdolność kredytową i pozwolić na niego mogą sobie nawet początkujący przedsiębiorcy.

Wprawdzie na rynku występują dwie formy leasingu: operacyjny oraz finansowy. Jednak dla potrzeb nabycia pojazdu osobowego dla celów działalności gospodarczej najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się być leasing operacyjny. Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice między tymi dwoma formami leasingu

tabela porównująca leasing operacyjny z leasingiem finansowym

Leasing operacyjny, a finansowy