Leasing, kredyt, czy zakup ze środków własnych? Co się najbardziej opłaca?

Przedsiębiorcy mają wiele możliwości na sfinansowanie pojazdu, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności. Każda z nich ma swoje wady i zalety oraz cechują je różne metody odliczania podatku PIT i VAT, a także ewidencji kosztów wynikających z wykorzystywania samochodu na potrzeby firmowe.

Nawet przy częściowym wykorzystywaniu auta w działalności z gospodarczej można skorzystać z kilku możliwości:

– zakup pojazdu na firmę i sprowadzenie go w środki trwałe firmy, za pomocą środków własnych, kredytu lub leasingu finansowego

– wykorzystywanie samochodu prywatnego i rozliczanie kosztów związanych z wykorzystywaniem go w firmie

– leasing operacyjny

Każda z powyższych możliwości ma dobre i złe strony. Warto je rozważyć przed podjęciem decyzji o wybraniu konkretnego sposobu wykorzystywania auta w firmie. W celu lepszej orientacji poniżej zamieszczona została tabela porównująca każdą z trzech przedstawionych opcji.

tabelka

Przy sporządzaniu porównania przyjęto, że auto nie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy, dlatego odliczenie VAT będzie wynosiło jedynie 50%. Od kwietnia 2014 istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT, jednak wymagane jest wówczas szczegółowe dokumentowanie wszelkich wydatków związanych z wykorzystywaniem auta w firmie.

Leasing operacyjny wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wykorzystujących samochód częściowo w celach prowadzenia działalności gospodarczej
.