Korzyści z leasingu – praktyczny przykład działania tarczy podatkowej

Poznaj Pana Kazimierza, który nabywa auto w leasing do swojej firmy. Policz razem z nim oszczędności podatkowe!

Mówiąc o tarczy podatkowej należy się odnieść do systemu podatkowego obowiązującego w Polsce. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, bądź zasad ogólnych. Korzyści podatkowe wynikające z posiadania auta w leasingu odnoszą się bezpośrednio dla przedsiębiorców, którzy wybrali zasady ogólne.

Jak naliczany jest podatek dochodowy?

Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych obowiązują dwie stawki podatku dochodowego wynoszące 18% lub 32%. Jeżeli nasze dochody nie przekroczyły kwoty progu podatkowego: 85 528 zł, podatek należny wynosi 18 % z dochodu pomniejszonego o kwotę wolną od podatku (556, 02 zł). Zmiana stawki podatku z 18% na 32% następuje kiedy dochody roczne przekraczają 85 528 zł, w takim przypadku należy zapłacić podatek dochodowy wynoszący 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

W celu obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego, od przychodu należy odjąć koszty poniesione w wyniku prowadzonej działalności, po czym różnicę tą (dochód) należy pomnożyć przez obowiązującą nas stawkę podatku dochodowego. Od tak obliczonego wyniku należy odjąć kwotę wolną od podatku.

Przykład:

Roczny przychód: 100 0000 zł

Roczne koszty uzyskania przychodu: 25 000 zł

Roczny dochód: 75 000 zł

Wysokość podatku: 18% x 75 000 zł – 556 zł 02 gr (kwota wolna od podatku)= 13 500 zł – 556 zł 02 gr = 12 944 zł

Jak naliczany jest podatek VAT?

Drugim podatkiem płaconym przez większość przedsiębiorców jest podatek od towarów i usług (VAT). Jest on obecny zarówno w towarach i usługach oferowanych przez przedsiębiorcę, jak i tych przez niego nabywanych. Kwota podatku VAT, która ma zostać zapłacona/zwrócona, obliczana jest jako różnica podatku VAT należnego (powstałego przy sprzedaży przez naszą firmę usług lub produktów) oraz podatku VAT naliczonego (zapłaconego za produkty/usługi nabyte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Podatek ten jest rozliczany miesięcznie, bądź kwartalnie.

Podatek VAT do zapłacenia do urzędu skarbowego = VAT należny – VAT naliczony

Do końca marca 2014 r. w związku z leasingiem samochodu osobowego przedsiębiorca mógł odliczyć 60% VAT-u, przy czym suma odliczeń nie mogła przekroczyć 6 tys. zł.

Od 1 kwietnia 2014 ustawodawca wprowadził możliwość odliczenia 100% podatku VAT, jednak istnieje ona tylko dla przedsiębiorców, którzy auto wykorzystują wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pozostali użytkownicy aut będą mogli odliczyć jedynie 50% VAT. Pozostałe 50% podatku VAT stanowić będzie koszt uzyskania przychodu zmniejszając wysokość podatku dochodowego. Ograniczenia te dotyczą zarówno wydatków związanych z nabyciem pojazdu, jak i jego eksploatacją, a także leasingiem.

Ustawodawca wprowadził grzywnę w wysokości do 16 mln zł za prywatne użytkowanie pojazdu służbowego, za które odliczany jest pełny VAT.

W praktyce możliwość odliczenia pełnego VAT-u będzie znacznie utrudniona i dotyczyć będzie ograniczoną ilość podmiotów, dlatego wszystkie obliczenia zawarte w serwisie opierają się na zasadach ograniczonego odliczenia Vat-u.

Jak leasing generuje koszty, które obniżają podatek PIT i VAT ? 

Pan Kazimierz jest podatnikiem VAT i rocznie uzyskuje dochód poniżej 85 528 zł, dlatego mieści się w pierwszym progu podatkowym wynoszącym 18%. Działalność Pana Kazimierza polega na prowadzeniu kiosku z gazetami, nie potrzebuje auta dostawczego, ponieważ towar dowożony jest bezpośrednio przez dostawców, a jego podróże służbowe odbywają się jedynie kilka razy w miesiącu. Do tej pory posiadał jedynie auto prywatne, od którego odpisywał tylko koszty eksploatacyjne.

Nasz bohater osiągnął w 2013 roku dochód w wysokości 75 000 zł, od którego zapłacił 12 944 zł podatku dochodowego. Planując działalność na kolejny rok wszystko wskazuje, że w 2014 osiągnie bardzo zbliżony dochód, jednak dzięki nabyciu pojazdu w leasing będzie mógł znacznie ograniczyć podatek dochodowy.

Pan Kazimierz nie planuje nabycia nowego pojazdu, ponieważ biorąc pod uwagę 3 letni okres użytkowania zbyt dużo straciłby on na utracie wartości – nawet 60% wartości pojazdu. Dlatego decyduje się na skorzystanie z oferty aut używanych. Dzięki skorzystaniu z serwisu leasing-auto.pl udało mu się znaleźć wymarzone auto VW PASSAT CC z 2009 roku z dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 200 KM z niewielkim przebiegiem 40 000 km za cenę 65 500 zł brutto. Nowe auto w salonie kosztuje około 130 000 zł, czyli prawie dwa razy tyle.

Pan Kazimierz po przeanalizowaniu wielu wariantów leasingu korzystając z harmonogramu leasingowego oraz kalkulatora doszedł do wniosku, że najbardziej opłaca mu się wziąć leasing na 3 lata wpłacając aż 40% wartości pojazdu, tj. 26 200 zł. Wynika to z faktu że zależy mu aby uzyskać jak największe odliczenie podatkowe w pierwszym roku leasingu. W takim wariancie przeciętna rata miesięczna wynosić będzie 1385 zł brutto, a wykup jedynie 1% wartości pojazdu, tj 655 zł bruto.

Po wysłaniu wniosku leasingowego Pan Kazimierz dostał w ciągu 2 dni ofertę z kilkunastu firm leasingowych, z których wybrał najkorzystniejszą. Po kilku dniach od przesłania do firmy leasingowej kompletu dokumentacji i dokonaniu wszelkich formalności u dostawcy pojazdu oraz wpłacie opłaty początkowej nasz bohater odebrał auto i zaczął dzięki niemu oszczędzać na podatkach. Odliczenia podatkowe wyniosą aż 19 333 zł, jednak biorąc pod uwagę, że leasingobiorca będzie musiał ponieść koszt leasingu w wysokości 15% wartości pojazdu (9 825 zł), to realne oszczędności w tym przypadku wyniosą 9 508 zł, czyli ok. 15% wartości pojazdu.

Zobacz sam ile możesz zaoszczędzić dzięki leasingowi – sprawdź to w kalkulatorze leasingowym Leasing-Auto.pl

Poniżej został przedstawiony wycinek z kalkulatora leasingowego.

W poniższych tabelach widoczny jest harmonogram rat leasingowych oraz oszczędności z nich wynikających:

Dzięki podniesieniu wpłaty początkowej do wysokości 40% w pierwszym roku kalendarzowym trwania leasingu udało się obniżyć podatek o łączną kwotę 10 140 zł (5 957 PIT oraz 4 183 zł VAT).

Po zapłaceniu wszystkich rat pozostaje już tylko wykup. Jego kwota wynosi jedynie 655 zł lecz może mieć spore konsekwencje w przypadku odsprzedaży wykupionego samochodu, jeżeli zostanie ono wprowadzone w środki trwałe firmy.

Polegać one będą, przede wszystkim na sporym dochodzie do opodatkowania, ponieważ wartość wykupu będzie wielokrotnie niższa od wartości rynkowej pojazdu.

Przykładowo, kiedy auto sprzedamy po wykupie za 35 000 zł, to będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy w wysokości ok. 6000 zł (18% X (3 5000 – 655)).

Nabycie na cele prywatne odbywa się poprzez rezygnację z wprowadzenia pojazdu w środki trwałe prowadzonej działalności gospodarczej. Przez to nie możemy wliczyć w koszty kwoty wykupu, jednak dokonując takiej operacji po 6 miesiącach istnieje możliwość sprzedaży pojazdu bez ponoszenia znacznych kosztów podatku dochodowego.

Należy pamiętać o tym, że leasing pozwala na wliczanie w koszty wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem samochodu, takich jak serwis, części, naprawy, paliwo, czy ubezpieczenia. Dlatego odliczenia przedstawione powyżej pokazują tylko część odliczeń możliwych do uzyskania dzięki leasingowi.

Wszystkie obliczenia zostały dokonane za pomocą kalkulatora leasingowego, który dostępny jest za darmo w serwisie, przy założeniu że leasingobiorca płaci 18% podatek dochodowy, a oferta leasingu wynosi 115%. .

Odliczenia od podatku dochodowego (PIT) wynikają z faktu, iż każda rata zaliczana jest do kosztu uzyskania przychodu i obniża kwotę płaconego podatku dochodowego o iloczyn stawki podatku PIT oraz wysokości raty netto. W tym przypadku korzystający co miesiąc odlicza od podatku PIT 232,06 zł (18% * 1 289,20 zł).