Wykup i sprzedaż samochodu po leasingu

Wykup auta osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu jest odrębną czynnością prawną, która nie wynika bezpośrednio z umowy leasingu. Leasing operacyjny, polega na tym, że w okresie umownym leasingobiorca używa rzeczy stanowiącej własność leasingodawcy, za co płaci umówiony czynsz, co nie stanowi dostawy towarów ustawy VAT, ale świadczenie usług. Usługą tą jest odpłatne oddanie korzystającemu do używania samochodu będącego przedmiotem umowy. Możliwość wykupu samochodu zawarta w umowie jest propozycją, z której użytkujący może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Jeśli, po wykupie samochód nie został wprowadzony w firmie do ewidencji środków trwałych i po sześciu miesiącach jest sprzedany za określoną cenę, wówczas przychód ze sprzedaży nie jest przychodem z działalności gospodarczej, a to oznacza, iż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast kiedy samochód po wykupie za cenę stanowiącą wartość wykupu, która jest znacznie niższa od wartości rynkowej, zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, koa następnie sprzedany, to wówczas zostanie osiąprzychód jest określany według wartości rynkowej samochodu osobowego.